famemma 4 kto wygra jak obstawiają walki buchmacherzy wojtek gola 🔥 lyrics

Co ci da ta z³oœæ

Wcale nie zdziwiê siê ju¿
¯e ktoœ znów jest na dnie
Wcale nie zdziwiê siê ¿e
¯e pobili siê gdzieœ
Ci¹gle jednak dziwi mnie
Kiedy mówi¹ nam by
Wszyscy kochali siê

Cudowne has³a co krok
Wszyscy kochajmy siê
I bez przemocy
Bez ³ez prze¿yjmy choæ jeden dzieñ
Jak pieknie mog³o by byæ
Gdyby nit nie ba³ ju¿ siê
Nie ³atwiej powiedzieæ wprost

Agresja by³a i jest
Wiadomo ¿e jest
I nagle nie zginie
Tu nic siê nie zmieni
Ty na to nie wp³yniesz
Wiadomo ¿e g³upia
Donik¹d prowadzi
Wystarczy brak kasy
I jad siê gromadzi

To dotyka i ciebie

Co ci da ta z³oœæ
Odpuœæ sobie b¹dŸ goœæ
Co ci da ta z³oœæ
OdpuϾ sobie
To dotyka i ciebie

Co ci da ta z³oœæ
Odpuœæ sobie b¹dŸ goœæ
Co ci da ta z³oœæ
OdpuϾ sobie
To dotyka i ciebie

Stop agresji i arogancji
Mówi¹ u nas we W³oszech i Francji
Lache beton
Laisse les femmes
Laisse les vieux
Laisse les garres
Trouve qon qui chercheune bagarre
Pour se detruire tout betement

I nie ma co gadaæ czy perorowaæ
Tych ludzi na prawdê trzeba ratowaæ
Tu nie pomoga mi³osne kazania
Im trzeba energii roz³adowania
To mo¿e pomo¿e mo¿e cos zmeni
Lecz nigdy siê nie da agresji
Ca³kowicie wypleniæ

To dotyka i ciebie

Co ci da ta z³oœæ
Odpuœæ sobie b¹dŸ goœæ
Co ci da ta z³oœæ
OdpuϾ sobie
To dotyka i ciebie

Co ci da ta z³oœæ
Odpuœæ sobie b¹dŸ goœæ
Co ci da ta z³oœæ
OdpuϾ sobie
To dotyka i ciebie

Similar songs

Last Music Searches

| shawn mendes camila cabello señorita | 2019 remix soca | 윤딴딴 여름꽃 | 主題曲 | tymek amore | 흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야 장범준 | 흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야 장범준 | fracture | 김예림 | tymek rainman | rainman 1 h | 더원 | 보이콜드 | miyo tymek będzie lepiej | un 파도 | rafael cerato liu bei further | 박혜원 시든 | 다빈크 smile | 빈첸 그대들은 | 빈첸 그대들은

Video Preview

Facebook Page

About promusico.org

On ProMusico.org you can find your favorite music that exists on the web, read music news and download mp3 for free in the best quality. No registration is needed.